MEKANISKA ARBETEN
Inriktning är inom industrin.. Roterande maskiner så som elmotorer – pumpar – växellådor – drivaxlar.

Service    underhåll        felsökningar    renoveringar    lager
uppriktningar    laseruppriktningar        Vibrationsmätning
Balansering    Problemlösningar    modernisering

Vi har även en egen mekanisk verkstad utrustad med travers och maskinhall.
Vi utför hela arbetet från mekanisk montering tills anläggningen är klar för drift.

 20160509_120646 DSC_9113

 20160504_210153  20151201_091853